szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Szkolenia BHP»Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ppoż.) jest przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych, szczególnie dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków z zakresu ppoż. w danym zakładzie pracy. Celem szkolenia ppoż jest przygotowanie tych osób do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia i zdrowia pracowników przed pożarem lub klęską żywiołową.  Szkolenie obejmuje praktyczne zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego, zasady procesu ewakuacji ze zaznajomieniem z tablicami i znakami ppoż. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z obowiązkami:

  • przestrzegania wymagań techniczno - budowlanych, technologicznych i instalacyjnych z zakresu ppoż.,
  • konserwacji i naprawy urządzeń ppoż. i utrzymywania ich w stanie ciągłej sprawności,
  • utrzymywania dróg ewakuacyjnych w takim stanie, aby były one bezpieczne w użyciu przez pracowników w nagłym wypadku,
  • szkolenia pracowników zakładu pracy w sprawach dotyczących ppoż.,
  • stworzenia planów ewakuacji i ewentualnej akcji ratunkowej na wypadek realnych zagrożeń,
  • przygotowanie budynków danego przedsiębiorstwa do prowadzenia szybkiej i skutecznej akcji ratunkowej.