szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Szkolenia BHP»Szkolenia okresowe BHP»Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Celem okresowego szkolenia dla pracowników jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanej na określonym stanowisku robotniczym. Pracownik musi być świadomy zagrożeń związanych z pracą oraz powinien potrafić ochronić się przed tymi zagrożeniami, a w razie wystąpienia wypadku powinien wiedzieć jak postępować, aby zminimalizować jego skutki.

Podczas szkolenia bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych omawiane są:

  • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem tych przepisów, które dotyczą wykonywanej pracy,
  • zagrożenia szkodliwymi czynnikami występującymi podczas pracy oraz sposoby ich likwidacji lub ograniczenia ich oddziaływania na pracowników,
  • zasady postępowania w razie wypadku w miejscu pracy i w sytuacji zaistnienia zagrożenia takiego jak pożar czy awaria,
  • zasady udzielania osobom poszkodowanym w wypadku pierwszej pomocy przedlekarskiej,

okoliczności i przyczyny przykładowych wypadków charakterystycznych dla wykonywanej pracy oraz zapobieganie tego rodzaju wypadkom.