szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Szkolenia BHP»Szkolenia okresowe BHP»Szkolenia okresowe dla pracodawców

Szkolenia okresowe dla pracodawców

Każde szkolenie okresowe BHP ma za zadanie uzupełnienie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń występujących podczas pracy oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń. Szkolenie ma na celu nauczyć pracodawców tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które ochronią pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach. Szkolenie jest przeznaczone dla osób najwyższego szczebla zarządzania, kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółdzielniami, urzędami, różnego rodzaju spółkami prywatnymi.

Podczas tego rodzaju szkoleń omawiane są aktualne przepisy prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w tym dotyczące:

  • Obowiązków pracodawców w sprawach BHP oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów BHP.
  • Ochrony pracy kobiet i osób młodocianych.
  • Profilaktyki zdrowotnej pracowników.
  • Prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

W ramach szkoleń bhp dla pracodawców analizowane i oceniane są zagrożenia czynnikami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia. Omawiane są i analizowane przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z uwzględnieniem wypadków, które powstają na skutek niewłaściwej organizacji pracy. Uczestnicy szkolenia mogą dowiedzieć się jak takim wypadkom zapobiec w przyszłości. Poznają też oni organizację i metodykę szkoleń z zakresu bhp, a w tym metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp. Pracodawcy dowiedzą się jak kształtować bezpieczne zachowania pracowników na stanowiskach pracy. Omówione zostaną zasady postępowania w przypadku zaistnienia wypadku i w sytuacji zagrożenia tj. pożar lub awaria, łącznie z omówieniem zasad udzielania pierwszej pomocy. Poruszone zostaną kwestie związane z ochroną przeciwpożarową i wymogami ochrony środowiska naturalnego. Zarządzający przedsiębiorstwami poznają skutki ekonomiczne niedostosowania warunków pracy do określonych wymogów (świadczenia z tytułu złych warunków pracy).