szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Szkolenia BHP»Szkolenia okresowe BHP»Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie okresowe bhp jest przeznaczone dla wszystkich pracowników administracyjno – biurowych, w tym także tych, którzy są zatrudnieni przy obsłudze różnego rodzaju monitorów ekranowych. Do tej grupy pracowników można zaliczyć osoby zatrudnione w placówkach służby zdrowia, szkołach i innych placówkach oświatowych, zatrudnionych w jednostkach naukowo badawczych i innych pracowników biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. W szkoleniu powinni uczestniczyć także osoby, których praca wiąże się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Szkolenie przeprowadza się w celu aktualizacji i uzupełnienia wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną przez pracowników biurowych pracą. Omawiane są metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Pracownicy są informowani jak kształtować powinni warunki pracy, aby zgodne były z przepisami BHP i jak postępować w sytuacji zaistnienia wypadku lub innych zagrożeń np. pożaru, awarii.

Szkolenia bhp pracowników biurowych organizowane są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Powinno ono trwać nie mniej niż osiem godzin lekcyjnych.