szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Szkolenia BHP»Szkolenia okresowe BHP»Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP

Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP

Celem szkolenia okresowego pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania z zakresu bhp jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie szkolenia dokonywana jest analiza i ocena zagrożeń w procesach pracy oraz omawiane są metody oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Pracownicy służb bhp mogą się zapoznać z metodami kształtowania bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, a także mogą dowiedzieć się jak udzielać pomocy w rozwiązywaniu problemów z dziedziny bhp. Uczestnicy szkoleń zatrudnieni na stanowiskach związanych z bhp ustalają okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych i określają niezbędne działania profilaktyczne. Pracownicy służby BHP podczas szkolenia poznają metody popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie dla służb bhp powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Szkolenie powinno trwać nie mniej niż 32 godziny lekcyjne.

Prowadzącym i organizatorem szkolenia nie może być pracodawca, lecz firma uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie BHP.