szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Nasi pracownicy oferują dla Państwa firmy przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej określonych stanowisk pracy.

Ustawodawca obok czynności związanych ze szkoleniami BHP nałożył na pracodawcę obowiązek oceny ryzyka zawodowego. Jest to jeden z elementów bezpieczeństwa pracy.

Wymóg prawny dotyczący oceny ryzyka zawodowego jest określony w dyrektywie Rady Europejskiej, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy. Prawidłowo ocenione ryzyko zawodowe jest w stanie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem z prawidłowym określeniem i wdrożeniem oceny ryzyka zawodowego ma wielu przedsiębiorców. W polskim prawodawstwie ocena ryzyka wynika z przepisów Kodeksu pracy, który to nakłada dodatkowo na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o ryzyku występującym na danym stanowisku.

Określenie poziomu ryzyka zawodowego to wyznaczenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które to zdarzenia powodują określone straty. Dotyczy to przede wszystkim prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych u pracowników będących wynikiem zagrożeń występujących na stanowisku pracy lub związanych pośrednio lub bezpośrednio ze sposobem wykonywania pracy. Ocena ryzyka zawodowego to analizowanie i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka.

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego należy sporządzić przed oddaniem do użytku każdego ze stanowisk pracy w firmie. Inne oceny ryzyka wykonujemy także, gdy tworzymy nowe środowiska pracy, po wprowadzeniu zmian w organizacji i technologii produkcji lub zmian na stanowisku pracy. Ryzyko zawodowe oceniamy również, gdy zajdą zmiany w wymogach stawianych środkom ochrony, a także, gdy zaistniał w danym zakładzie pracy wypadek. Ocenę ryzyka może nakazać Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Pracodawca dzięki prawidłowo wykonanej oceny ryzyka zawodowego, oprócz spełnienia wymogów wynikających z ustawy, zostanie poinformowany o rodzaju i poziomie zagrożeń i jakie środki zapobiegawcze należy zastosować, aby tych zagrożeń uniknąć.

Oferowane przez nas usługa wdrożenia oceny ryzyka zawodowego obejmuje identyfikację zagrożeń, szacowanie poziomu ryzyka, ale także i zainicjowanie działań, których celem jest eliminacja tych zagrożeń i minimalizacja stopnia ryzyka. Z przeprowadzonej oceny sporządzamy odpowiednią dokumentację wniosków.