szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Obsługa firm»Kompleksowa obsługa firm»Reprezentowanie firmy w trakcie kontroli PIP

Reprezentowanie firmy w trakcie kontroli PIP

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolują pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.

Inspektor PIP w czasie kontroli ma prawo do wstępu na teren zakładu pracy, do wszystkich jego obiektów, przeprowadza oględziny obiektów, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń. Inspektor pracy może za żądać okazania wszelkich dokumentów dotyczących budowy lub modernizacji zakładu pracy, dokumentacji technicznej, wyniki ekspertyz, badań dotyczących produkcji lub innej działalności podmiotu kontrolowanego, również dostarczenia próbek surowców i materiałów używanych przy produkcji, przedstawienia dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników. Osoba kontrolująca firmę może zapoznać się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli oraz z realizacją ich zaleceń.

Pracodawca ma obowiązek umożliwienia inspektorowi PIP dostępu do wszystkich obiektów zakładu pracy, wglądu do wszystkich niezbędnych dokumentów, uzyskania koniecznych informacji od pracowników i innych osób pracujących na terenie firmy.

Obowiązkiem pracodawcy jest pisemne wyznaczenie upoważnionej osoby do reprezentowania go w czasie kontroli PIP w przypadku, gdy jest on nieobecny. Upoważnienie do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli PIP może być wydane pracownikowi przedsiębiorstwa. Wykonanie czynności reprezentowania pracodawcy w czasie tej kontroli może być zlecone firmie zewnętrznej.

Nasza firma podejmie się reprezentowania Państwa firmy w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Posiadamy niezbędne doświadczenie w tym względzie, dobrze znamy przepisy kodeksu pracy, przepisy BHP i wiemy jakich dokumentów osoby kontrolujące mogą wymagać od pracodawcy. Gwarantujemy, że kontrola PIP z naszą obecnością w jej trakcie przebiegnie sprawnie i bezproblemowo.