szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Szkolenia BHP»Szkolenia okresowe BHP»Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Pierwsze szkolenie okresowe pracownicy inżynieryjno – techniczni powinni zaliczyć przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Natomiast kolejne szkolenia powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Rozporządzenie szkoleniowe wydane przez Ministra Gospodarki i Pracy w dniu 27 lipca 2004 r. wymienia w tej grupie: projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń technicznych, technologów, kosztorysantów, inżynierów produkcji, personel techniczny realizujący procesy budowlane i innych pracowników działów produkcyjnych.

Celem szkolenia bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych jest zdobycie przez nich wiedzy w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze sposobami organizacji pracy na stanowiskach pracowniczych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zasadami ergonomii. W trakcie szkolenia opisane zostaną metody likwidacji zagrożeń za pomocą czynników występujących w środowisku pracy.

W programie szkolenia BHP pracowników inżynieryjno - technicznych uczestnicy zapoznawani są z regulacjami prawnymi z zakresu bhp. W trakcie szkolenia identyfikowane i analizowane są zagrożenia czynnikami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia pracowników w pracy. Oceniane jest ryzyko związane z tymi zagrożeniami. Pracownicy inżynieryjno – techniczni zdobędą wiedzę jak stworzyć warunki pracy, aby były zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i zasadami ergonomii, a także jak likwidować lub ograniczyć oddziaływanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia. Szkolenie przedstawia nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne, które wpływają na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy takie jak urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne, środki ochrony indywidualne i urządzenia zabezpieczające. Podczas szkolenia okresowego bhp przeprowadzane są ćwiczenia dotyczące tego, jakie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy należy uwzględnić przy projektowaniu. Szczególną uwagę w trakcie szkolenia zwraca się na opisanie zasad postępowania w razie wypadku w pracy i w sytuacji zaistnienia zagrożeń takich jak pożar czy awaria, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.