szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Artykuły BHP»Instrukcje BHP»Instrukcje stanowiskowe

Instrukcje stanowiskowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w paragrafie 41 określa jak powinna wyglądać i co zawierać w swojej treści instrukcja stanowiskowa.

Według przepisów tego rozporządzenia pracodawca ma obowiązek w swoim zakładzie pracy wyposażyć stanowiska pracy w odpowiednie instrukcje stanowiskowe BHP. Pracownicy powinni zapoznać się z ich treścią i korzystać z nich podczas wykonywania zadań. Instrukcje BHP stanowiskowe w treści powinny zawierać:

  • opis stosowanych w przedsiębiorstwie procesów technologicznych oraz sposobów wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • opis obsługi maszyn i innych urządzeń znajdujących się w zakładzie,
  • objaśnienie sposobów postępowania z materiałami i substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia pracowników,
  • zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje stanowiskowe powinny określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Następnie w instrukcji należy opisać zasady i sposoby prawidłowego i bezpiecznego wykonania danego zadania oraz czynności, jakie pozostaną do wykonania po jej zakończeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na opis działań, jakie należy podjąć w sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika.