szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Artykuły BHP»Instrukcje BHP

Instrukcje BHP

Każda instrukcja bhp stosowana w zakładzie pracy powinna opisywać wykonywaną pracę z punktu widzenia bezpieczeństwa pracownika. Szczegółowe wymagania dla instrukcji BHP określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników miejscu. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez niego do pracy, a zapoznanie się z przedstawioną mu instrukcją potwierdza własnoręcznym podpisem. Od tego momentu pracownik jest obowiązany przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji.

Większość instrukcji bhp określa czynności przed rozpoczęciem pracy, podczas wykonywania pracy i czynności po jej zakończeniu. Dodatkowo każda instrukcja bhp powinna zawierać zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, niezbędne kwalifikacje pracowników, zasady postępowania podczas wypadku. W przypadku maszyn i urządzeń technicznych w ich instrukcjach powinny znaleźć się certyfikaty bezpieczeństwa.