szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Artykuły BHP»Instrukcje BHP»Instrukcje PPOŻ.

Instrukcje PPOŻ.

Instrukcja przeciwpożarowa inaczej zwana także instrukcją bezpieczeństwa pożarowego jest to dokument, dzięki któremu można się dowiedzieć m. in.:

  • do jakich wymogów zawartych w przepisach ppoż. należy dostosować budynek,
  • jak zachowywać się w przypadku wybuchu pożaru,
  • jak bezpiecznie wykonywać prace zagrożone wybuchem pożaru.

Instrukcja przeciwpożarowa to analiza i ocena zagrożenia pożarowego dla danego budynku, która zawiera podstawy organizacji bezpieczeństwa w obiekcie, zasady zachowania się w czasie pożaru. Instrukcja ppoż. opisuje zasady zabezpieczenia stanowiska pracy, na którym wykonywane są pracę zagrażające bezpieczeństwu pod względem pożarowym.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z:

  • części opisowej, która powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  • części graficznej, w której na odpowiednich rysunkach technicznych pokazane są rozmieszczenie gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych, plan ewakuacji, plan usytuowania obiektów na działce.

załączników takich jak oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie o odbyciu szkolenia ppoż., zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych zagrożonych wybuchem i protokół zabezpieczenia tych prac i innych dokumentów wymaganych w przepisach.